Τα νέα μας

Πνευμονολογικά Συστήματα

Πνευμονολογικά Συστήματα
 
Tα σπιρόμετρα smart PFTspiro USB και Touch του Γερμανικού οίκου
Medical Equipment Europe GmbH κατασκευάζονται εξολοκλήρου στο Hammelburg της Γερμανίας και είναι εύκολα αναβαθμίσιμα για να μετρήσουν αντιστάσεις αεραγωγών Rocc, αναπνευστικούς μύες Pmax, ρινομανομετρία ή να μετατραπούν σε διάχυση, πληθυσμογράφο ή εργοσπιρόμετρο. Με ένα πλήρως στελεχωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης καθώς και μία πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων σπιρομέτρων (αντιμικροβιακά φίλτρα, χάρτινα επιστόμια, σπρέυ αποστείρωσης,  κ.λ.π.).