Λύσεις για τον άνθρωπο

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Στην Oxygenium Medical A.E. διαθέτουμε για εσάς καινοτόμες συσκευές υπνικής άπνοιας και μηχανικής υποστήριξης προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτουν εφαρμογές απομακρυσμένης παρακολούθησης. Τα οφέλη ενεργοποίησης μιας εφαρμογής παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως είναι σημαντικά και ουσιαστικά για την πορεία της θεραπείας σας, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείτε πολύτιμο  χρόνο και έξοδα για τις μετακινήσεις σας.

Μέσω της εφαρμογής απομακρυσμένης παρακολούθησης, εντός ολίγων λεπτών μπορούμε να έχουμε :

 1. Άμεση εξαγωγή δεδομένων θεραπείας και αποστολή τους με email.
 2. Αλλαγή ρυθμίσεων θεραπείας χωρίς να απαιτείται επίσκεψη του τεχνικού στο χώρο σας ή την δική σας στην εταιρεία. (Η αλλαγή πίεσης απαιτεί ιατρικό σημείωμα).
 3. Αλλαγή ρυθμίσεων συνοδευτικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν μία πιο άνετη θεραπεία (υγραντήρας, θερμαινόμενο κύκλωμα).
 4. Ένταξη των χρηστών σε πρόγραμμα ενεργής εντατικής παρακολούθησης έτσι ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα περιπτώσεις  με σοβαρά προβλήματα μη συμμόρφωσης με την θεραπεία , όπως (υψηλές διαρροές, μη επαρκής αερισμός, περιορισμένες  ώρες χρήσης κτλ).
 5. Άμεση απομακρυσμένη σύνδεση με τα δεδομένα της θεραπείας και του θεράποντος ιατρού.
 6. Διάγνωση και επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Κάθε κατασκευαστής συσκευών υπνικής άπνοιας και μηχανικής υποστήριξης έχει την δική του εφαρμογή και προσφέρει τα παρακάτω:

Κατασκευαστής ResMed, δυνατότητες εφαρμογής AirView:

 • Λήψη και αποστολή δεδομένων θεραπείας έως και 365 ημέρες.
 • Αλλαγή πιέσεων θεραπείας.
 • Ένταξη σε πρόγραμμα “Action Groups” για την αυτόματη παρακολούθηση της πορείας της θεραπείας με έγκαιρη διάγνωση σοβαρών προβλημάτων και παροχή άμεσης βοήθειας στον χρήστη.
 • Ρύθμιση έντασης θερμαινόμενου υγραντήρα.
 • Ρύθμιση έντασης Θερμαινόμενου κυκλώματος.
 • Ρύθμιση χρόνου ράμπας.
 • Εντοπισμός υψηλών διαρροών.
 • Εντοπισμός ελάχιστης χρήσης.
 • Επιλογή τύπου μάσκας.
 • Επιλογή τύπου κυκλώματος.

Οι συσκευές ResMed που υποστηρίζονται από την εφαρμογή AirView είναι:

Σχετικό video ResMed AirView

Κατασκευαστής Lowenstein, δυνατότητες εφαρμογής PrismaApp  Cloud: 

 • Δυνατότητα λήψης και αποστολής δεδομένων θεραπείας έως και 365 ημέρες.
 • Αλλαγή πιέσεων θεραπείας.
 • Ρύθμιση έντασης θερμαινόμενου υγραντήρα.
 • Ρύθμιση έντασης Θερμαινόμενου κυκλώματος.
 • Ρύθμιση χρόνου ράμπας.
 • Εντοπισμός υψηλών διαρροών.
 • Εντοπισμός ελάχιστης χρήσης.
 • Επιλογή τύπου μάσκας.
 • Επιλογή τύπου κυκλώματος.

Οι συσκευές  Lowenstein που υποστηρίζονται από την εφαρμογή prismaApp Cloud είναι:

 • Lowenstein Prisma Smart Max.

Σχετικό video Lowenstein prismaApp Cloud

Κατασκευαστής  Sefam, δυνατότητες εφαρμογής Sefam Connect:

 • Δυνατότητα λήψης και αποστολής δεδομένων θεραπείας έως και 365 ημέρες.
 • Αλλαγή πιέσεων θεραπείας.
 • Ρύθμιση έντασης θερμαινόμενου υγραντήρα.
 • Ρύθμιση έντασης Θερμαινόμενου κυκλώματος.
 • Ρύθμιση χρόνου ράμπας.
 • Εντοπισμός υψηλών διαρροών.
 • Εντοπισμός ελάχιστης χρήσης.
 • Επιλογή τύπου μάσκας.
 • Επιλογή τύπου κυκλώματος.

Οι συσκευές Sefam που υποστηρίζονται από την εφαρμογή Connect είναι:

 • Sefam S.Box APAP.
 • Sefam S.Box BPAP S.
 • Sefam S.Box BPAP ST.

Σχετικό video Sefam Connect


Κατασκευαστής BMC Medical, δυνατότητες λειτουργίας BMC iCode & App Light Trip:

 • Δυνατότητα λήψης και αποστολής δεδομένων θεραπείας έως και 365 ημέρες.

Οι συσκευές BMC που υποστηρίζονται από την εφαρμογή iCode & App Light Trip είναι:

 • BMC G3 A20 CPAP – APAP.
 • BMC G3 B25-30VT. 
 • BMC M1 CPAP – APAP (φορητή συσκευή).

Σχετικό video BMC M1 Mini

 Η χρήση των παραπάνω εφαρμογών απομακρυσμένης παρακολούθησης πραγματοποιείται με εξάμηνη ή ετήσια συνδρομή.