Προσφορές

Δωρεάν Πελματογράφημα

Δωρεάν Πελματογράφημα

Επισκεφτείτε το κατάστημα μας επί της οδού Μιχαλακοπούλου 58 για Δωρεάν Πελματογράφημα. Με την διενέργεια του πελματογραφήματος και εφόσον το επιθυμείτε  κατασκευάζονται οι κατάλληλοι ορθοπεδικοί πάτοι σε προσιτές τιμές εντός  5 ημερών. Για ραντεβού καλέστε στο 210 7211 797: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00π.μ. – 6:00μ.μ.  Σάββατο 9:00π.μ. – 2:00μ.μ.