Σύστημα Στήριξης ResMed AirMini

Σύστημα στήριξης AirMini Mount System.

Το σύστημα στήριξης AirMini Mount System είναι μια πρακτική λύση όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο βοηθητικό τραπέζι.

REF: 38842

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το προϊόν

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το προϊόν

Σύστημα Στήριξης ResMed AirMini