Αναλυτής αερίων αίματος EPOC ΙΙ

Φορητός αναλυτής για εύκολη και άμεση χρήση δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς.

Φορητός αναλυτής για εύκολη και άμεση χρήση δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς.

Πλήρες πάνελ 11 μετρούμενων παραμέτρων με μόλις ένα τεστ (pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl, Glu, Hct, Lac, Crea).

  • Άμεση μέτρηση σε μόλις 30sec με monotest.
  • Χωρίς επιπλέον κόστη συντήρησης, ηλεκτροδίων, υγρών βαθμονόμησης ή control.
  • Ασύρματη επικοινωνία για εκτύπωση των αποτελεσμάτων και barcode reader για μεγαλύτερη ασφάλεια.
  • Συντήρηση των καρτών τεστ σε θερμοκρασία δωματίου. Άρα χρησιμοποιούνται άμεσα αφού βρίσκονται ήδη στην ίδια θερμοκρασία με τον αναλυτή.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το προϊόν

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το προϊόν

Αναλυτής αερίων αίματος EPOC ΙΙ