Ιατρικά Θέματα

Ειδοποίηση Ασφαλείας Πεδίου Μασκών ResMed

Ειδοποίηση Ασφαλείας Πεδίου Μασκών ResMed

H ResMed επικαιροποιεί τις υφιστάμενες αντενδείξεις και προειδοποιήσεις, με στόχο να ενημερώσει περαιτέρω τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με την ασφαλή χρήση των μασκών ResMed με μαγνήτες. Διαβάστε προσεκτικά τις νέες οδηγίες.

Επηρεαζόμενα προϊόντα:
Όλες οι παρτίδες των μασκών ResMed με μαγνήτες: AirFit N10, AirFit N10
for Her, AirFit N20, AirFit N20 for Her, AirTouch N20, AirTouch N20 for
Her, AirFit F20, AirFit F20 for Her, AirFit F20 NV, AirTouch F20, AirTouch
F20 for Her, AirFit F30, AirFit F30i.

Επιστολή της εταιρείας πρός τους ασθενείς

Επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας πεδίου