Οι εταιρείες LöwensteinMedical, LöwensteinMedicalInnovation και LöwensteinMedicalTechnology συνδυάζουν εμπειρία και τεχνογνωσία δεκαετιών στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση ιατρικής τεχνολογίας. Σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως, η LöwensteinMedical είναι πρωτοπόρος και ηγέτης της αγοράς σε νέους κλάδους όπως η ιατρική του ύπνου και η αναπνευστική ιατρική. Σε άλλους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της εταιρείας, όπως η νεογνολογία και η αναισθησία, η μεσαίου μεγέθους εταιρεία από την BadEms παράγει τεχνολογία αιχμής για την παγκόσμια αγορά.

Lowenstein

Οι εταιρείες LöwensteinMedical, LöwensteinMedicalInnovation και LöwensteinMedicalTechnology συνδυάζουν εμπειρία και τεχνογνωσία δεκαετιών στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση ιατρικής τεχνολογίας. Σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως, η LöwensteinMedical είναι πρωτοπόρος και ηγέτης της αγοράς σε νέους κλάδους όπως η ιατρική του ύπνου και η αναπνευστική ιατρική. Σε άλλους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της εταιρείας, όπως η νεογνολογία και η αναισθησία, η μεσαίου μεγέθους εταιρεία από την BadEms παράγει τεχνολογία αιχμής για την παγκόσμια αγορά.