Τα νέα μας

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο

Oxygenium Medical A.E. έλαβε μέρος στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο με θέμα ‘’Διαταραχές ύπνου και Χειρουργικής παχυσαρκίας’’ το οποίο διοργανώθηκε από την 

‘’Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία’’

‘’Ιατρική Σχολή Αθηνών’’

‘’Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας’’

και διεξήχθη στις 5/6 Μαΐου στο συνεδριακό χώρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.